Съобщение за свикване на Общо събрание

УС свиква Общо събрание на Сдружението на 21.08.2017 година
Цялата статия тук