Първа информационна среща

Първа информационна среща

В изпълнение на подписания договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Община Царево е ангажирана съвместно с Община Малко Търново да изготвят Стратегия за развитие на Местните общности.

Днес на проведената първа информационна среща, участници и гости бяха представители на публичния, стопанския и неправителствения сектор на Обшина Царево. Кметът на Община Царево инж. Георги Лапчев разясни целите на новия Подход ВОМР „Водено от общностите местно развитие“, които се прилага на територията на селски и специфични райони, с население между 10 000 и 150 000 жители и е с цел стимулиране на местното развитие в тези райони.

Община Царево е Водещ партньор на създаденото Местно партньорство за целите на прилагането на Подхода ВОМР, което включва представителите на публичния, стопанския и неправителствения сектор, с териториален обхват административните граници на двете съседни Общини – Царево и Малко Търново. Представен беше график за изпълнение на дейностите по подписания тристранен договор и възможностите, които биха се отворили пред местното население при успешно изготвена Стратегия.

Предстоят информационни срещи на територията на Община Царево и Община Малко Търново по график както следва:

Община Царево

26.01.2016 г. – гр. Ахтопол, с. Синеморец, с. Резово - кметства

27.01.2016 г. – с. Лозенец, с. Велика, с. Фазаново - кметства

28.01.2016 г.- с. Кости, с. Българи, с. Кондолово – кметства

29.01.2016 г. – с. Варвара, с. Бродилово – кметства


Община Малко Търново

20.01.2016 г. – гр. Малко Търново – зала Общинска администрация

25.01.2016 г. – с. Звездец, с. Евринозово, с. Близнак, с. Младежко – кметства

08.02.2016 г.- с. Бръшлян, с. Стоилово – кметства

09.02.2016 г. – с. Сливарово, с. Граматиково – кметства

09.02.2016 г. – с. Сливарово, с. Граматиково – кметства

Още новини