Съобщение за провеждане на обществени обсъждания на Стратегията по населени места

Съобщение за провеждане на обществени обсъждания на Стратегията по населени места

Съобщение за провеждане на обществени обсъждания на Стратегията по населени места както следва:

гр. Царево - 10.05.2016 г. от 13.00 ч. Лекционна зала Читалище" Георги Кондолов 1914"

гр. Малко Търново 12.05.2016 г. от 11:00 ч. заседателна зала Общинска администрация

гр. Ахтопол 13.05.2016 г. от 11:00 ч. Кметство

Още новини